UZLAŞTIRMACI SINAV HAZIRLIK EĞİTİMİ ( ONLİNE)

Eğitimi aldın ? Peki Sınava Hazırmısın ? Uzman uzlaştırmacı Eğitmenimiz ve Yargıtay Üyesi Eğiticimiz ile 6 Gün 24 Saatte Sınava Birlikte hazırlan !
79,00 ₺

UZLAŞTIRMACI ONLİNE KAMP

Canlı kamp olacak belirlenen tarihte saate öğrenciler öğretmenle iletişim kurabilecekler ve kamp videoları kaydedilecek, öğrenciler sonrasında bu videolara sınava kadar tekrar ulaşabilecekler.

 

Program Yeterli sayıya ulaşırsa açılacaktır.

BU KAMPIN ARTILARI

 • Uzlaştırmacı sınavı öncesi netlerini artırma şansı
 • Uzlaştırmacı eğitmenleri 6 gün evinize misafir oluyor ( 24 Saatlijk Canlı Uzlaştırmacı sınav hazırlık Eğitimi ve Soru Çözümü)
 • Evinizden hocalara dilediğin soruları sorabilirsin
 • Tekrar İzleme Fırsatı

SINAV HAZIRLIK KAMPI TARİHLERİ YAKIN ZAMANDA EKLENECEKTİR.

EĞİTİM KADROSU YAKIN ZAMANDA EKLENECEKTİR.

Detaylar çok yakında Ön kayıt için Formu Doldurmanız yeterli Tıklayınız.

SINAV NE ZAMAN ? 

Sınav Tarihi 9 Mayıs 2021 Detaylı Bilgi için Tıklayınız 

UZLAŞTIRMACI NEDİR?

Uzlaşma; sanık ve şüpheli arasında ki durumu/uyumsuzluğu mahkeme yoluna gitmeden çözümle sürecidir. Uzlaştırmacı; uzlaşma sürecini yöneten ve idare eden kişidir.

UZLAŞTIRMACI SINAVINA KİMLER BAŞVURU DA BULUNABİLİR?

Sınava giriş sağlayabilmek için; Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi” mezun olup bakanlık tarafından belirlenen hukuk derslerinden en az 2 tanesini almış olmak gerekmektedir.

BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

Bilgi için Tıklayınız 

KURS İÇERİĞİ

 • Onarıcı Adalet
 • Uzlaştırmanın Esasları
 • Uzlaştırmanın Şartları
 • Soruşturma
 • Evresinde Uzlaştırma Usulü
 • Soruşturma ve
 • Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma
 • Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü
 • İletişim
 • Müzakere
 • Uygulama

KAMPTA KATILAN ÖĞRENCİLERİN İNDİREBİLECEĞİ KAYNAKLAR

 • 500 PDF soru
 • 2 deneme sınavı
 • Konu anlatım slaytları
 • Ders çalışma programı
 • Ders içeriği
 • Tüm soru tiplerinin çözüm ipuçları
 • Kelime ve çeviri eğitimi
 • Çıkmış soruların analizleri
 • Sınava kadar ders çalışma programı

 

UZLAŞTIRMACI 2021 SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME:

 

Sınav tarihi /saati /süresi       :

9 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak150 (yüz elli) dakika.

 

Sınav başvuru tarih arağı     :

8 Şubat 2021 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 18 Şubat 2021 Perşembe günü gece saat 23:59'da

sona erecektir.

 

Sınavdaki soru adeti             : 

100 adet olup, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı ve 2 (iki) kitapçık türünde olacaktır.

 

Açıklanan Uzlaştırmacı ihtiyacı        :

5000 (beşbin) Uzlaştırmacı.  

 

Başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste : 

15 Mart 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesine gönderilecektir. Şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı

liste Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/

internet adresinde 15 Mart 2021 tarihinde ilân edilecektir.

 

Uzlaştırmacı sınavına başvuru şartlarını taşıyanlar           :

Üniversite tarafından 22 Mart 2021 – 2 Nisan 2021 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır.

Aday listesinde yer alan adaylar, sınav başvurularını Üniversite’nin “Sınav Hizmetleri” web sitesi

(sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden, sınav takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklar

ve sınav merkezlerini seçeceklerdir.

 

Soruların Değerlendirmesi    :

Yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.

 

Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular :

Söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

 

Sınav başarı durumu :

Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluylaen yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday,

başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacaktır.

 

İnternet adresi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra      : İlgili alanları doldurup, aşağıdaki evrakı

tek tek tarayarak ya da fotoğraflarını çekerek sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir:

1- Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,

2- Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma

veya bitirme belgesi sureti. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir.

3- Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden;

mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir

belge (transkript). Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir. Transkriptlerin

okunaklı olması gerekmektedir. Adaylar sisteme taradığı transkripti ve diğer tüm belgeleri, taradıktan

sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmelidir.

4- Yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler,

iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili 3/8 fakültelerin programlarına göre

eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi),

5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu nedenle

adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.

 

Önemli            : “DİPLOMA” ve “TRANSKRİPT” ile ilgili NOT mutlaka okunmalıdır.

 

Sınav başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında eksik veya hatalı durumlar tespit edildiğinde

söz konusu eksikliklerin “Uyap Uzlaştırmacı Portal” (başvurunun yapıldığı

https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp adlı internet adresi) üzerinden

giderilmesi istenecektir. Bu nedenle, adayların söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

Sisteme yanlış evrak aktaran veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları

kabul edilmeyecek ve Anadolu Üniversitesine gönderilecek başvuru listesine

alınmayacaklardır.

 

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın

bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

 

Sınava başvuru şartları :

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak

veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler,

iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,

Şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.

 

Adaylar sınav başvurusu esnasında başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla

ilgili olarak Üniversite ile iletişime geçecektir. (E-Posta: sinavdestek@anadolu.edu.tr)

Sınav başvurusu için her aday Üniversiteye KDV dahil 190 (yüz doksan) TL ödeyecektir.

 

Sınav Giriş Belgeleri :  

Üniversite tarafından hazırlanacak ve 3-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sınav Hizmetleri web sitesi

üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

 

Sınav başvurusu alınırken    :

Üniversite tarafından adaylardan HES (Hayat Eve Sığar) Kodunun girilmesi talep edilecek,

sınav öncesinde ve adayların sınav binasına alınmasında gerekli kontroller yapılacaktır.

 

Yapılan kontroller sonucunda         :  

Riskli olduğu tespit edilen adaylar sınav binasına alınmayacaktır. Bu nedenle sınava alınmayan

adaylar için belirlenecek bir tarihte Eskişehir’de ek sınav yapılacaktır. Benzer nedenle ek sınava da

alınmayacak adaylar için ayrıca bir sınav yapılmayacaktır.

 

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını         :

 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi

olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.

.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını          :

20-24 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sınav sonuçlarına yönelik itiraz sonuçları ilgililere

28 Mayıs 2021 tarihinde Başkanlıkça yazılı olarak bildirilecektir.

 

Sınav yapılacak iller  :

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illeri.

 

Ayrıntılı bilgi ve detaylar için kaynaklar bölümünden ilanın tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar           :

https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/

Başvuru ilanının tamamına ulaşmak için: https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/522021120818202120UzlaC59FtC4B1rmacC4B120SC4B1nav20C4B0lanC4B1.pdf

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için: https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_aday_basvuru_kilavuzu.pdf

 

Sınava başvuru linki             :

https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 79,00 ₺ 79,00 ₺
2 41,08 ₺ 82,16 ₺
3 27,65 ₺ 82,95 ₺
4 20,94 ₺ 83,74 ₺
5 16,91 ₺ 84,53 ₺
6 14,22 ₺ 85,32 ₺
7 12,41 ₺ 86,90 ₺
8 10,86 ₺ 86,90 ₺
9 9,74 ₺ 87,69 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 79,00 ₺ 79,00 ₺
2 41,08 ₺ 82,16 ₺
3 27,65 ₺ 82,95 ₺
4 20,94 ₺ 83,74 ₺
5 16,91 ₺ 84,53 ₺
6 14,22 ₺ 85,32 ₺
7 12,41 ₺ 86,90 ₺
8 10,86 ₺ 86,90 ₺
9 9,74 ₺ 87,69 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 79,00 ₺ 79,00 ₺
2 41,08 ₺ 82,16 ₺
3 27,65 ₺ 82,95 ₺
4 20,94 ₺ 83,74 ₺
5 16,91 ₺ 84,53 ₺
6 14,22 ₺ 85,32 ₺
7 12,41 ₺ 86,90 ₺
8 10,86 ₺ 86,90 ₺
9 9,74 ₺ 87,69 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 79,00 ₺ 79,00 ₺
2 41,08 ₺ 82,16 ₺
3 27,65 ₺ 82,95 ₺
4 20,94 ₺ 83,74 ₺
5 16,91 ₺ 84,53 ₺
6 14,22 ₺ 85,32 ₺
7 12,41 ₺ 86,90 ₺
8 10,86 ₺ 86,90 ₺
9 9,74 ₺ 87,69 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 79,00 ₺ 79,00 ₺
2 41,08 ₺ 82,16 ₺
3 27,65 ₺ 82,95 ₺
4 20,94 ₺ 83,74 ₺
5 16,91 ₺ 84,53 ₺
6 14,22 ₺ 85,32 ₺
7 12,41 ₺ 86,90 ₺
8 10,86 ₺ 86,90 ₺
9 9,74 ₺ 87,69 ₺