İSG SINAVI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) Sınavına, iş sağlığı ve güvenliği alanında lisans ve ön lisans mezunları, mimarlık ve mühendislik fakülteleri mezunları, bakanlığa bağlı kurumlarda denetçi müfettişler, teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager ve biyologlar başvuruda bulunabilirler.

Sınav yılda 2 kez Mayıs ve Aralık aylarında gerçekleştirilmektedir. Sınava başvurular 40 gün öncesinden alınmaya başlamakla birlikte 7 gün boyunca başvuru süresi devam etmektedir. Sınav süresi 75 dakikadır.

Sınav sonuçları 1 ay sonra açıklanmaktadır. Sınav 17 il de düzenlenmekle birlikte 1000 den az kişi olması durumunda ÖSYM sınavı Ankara da gerçekleştirebilmektedir.

Adaylar 5 ayrı sertifika alanından sınav tabi olmaktadırlar ve her test alanından 50 soru sorulmaktadır. Bu alanlar; 1. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi 2. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi 3. C Sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı Testi 4. Diğer Sağlık Personeli Testi 5. İş Yeri Hekimliği Testi İSG sınavında başarılı olmak isteyen adaylar 70 ve üzeri, diğer sağlık alanında 60 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.