ALES Sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES); yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için girilmesi zorunlu sınavdır. Yılda 3 kez gerçekleştirilen sınav Mayıs, Temmuz ve Kasım aylarında düzenlenmektedir. 2019 – 2018 dönemlerinde yılda 3 kez, 2017 – 2016 senelerinde yılda 2 kez gerçekleştirilmiştir. Sınav başvuruları 2 ay önce alınmaya başlanmaktadır. Başvuru süresi 7-10 gün boyunca devam etmektedir.

Sınav sonuçları 25 gün sonra açıklanmaktadır. Sınav taban puanı üniversitelere göre değişmekle birlikte genel olarak başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70 puan almaları gerekmektedir. Hangi lisansüstü programlara hangi puan türünde ve en az kaç puan almış adayların kabul edileceği tercih edilen yükseköğretim kurumları tarafından karara bağlanır ve adaylara bu kurumlar tarafından duyuru yapılmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Çoğunlukla yüksek lisans başvuruları için girilen ALES’e lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Sınava giriş sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Sınav tek oturumda üniversite rektörlüklerinin bulunduğu illerde ve Lefkoşa da gerçekleştirilmektedir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınav puanı geçerlilik süresi 5 yıldır.